Bino Drummond

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige och ledamot i regionfullmäktige.

Staffan Tjörnhammar

Kommunalråd och ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ordförande för Campus Roslagen AB samt vice ordförande i Socialnämnden. Staffan är vice gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige.