Slutomgång – lokala debatter

 

Onsdag kl 19.30 i Konsthallen Norrtälje.

 Debatt mellan Kjell Jansson (M) och Elisabeth Björk (S)