Nya fullmäktigeledamöter för M

Den 1 november tillträder det nya fullmäktige och första fullmäktigesammanträdet är måndagen 8 november kl 18 i Roslagens Sparbank, Norrtälje 

Då ska bl a presidium för fullmäktige utses vilket innebär val av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.

Våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för perioden 2010 – 2014 finns på vår site www.norrtaljemoderat.se