Info från gruppledaren

ÅRETS FÖRSTA VALDEBATT. Årets första valdebatt har gått av stapeln. Denna gång i Edsbro. Med anledning av det landsbygds- och skärgårdsprogram som diskuterades på kommunfullmäktige i måndags låg den bra i tid. Egentligen behöver det inte vara så svårt – landsbygdsutvecklingen mår bäst av tre saker: bostäder, bredband och bussar. Det finns klara tomter i Edsbro, men kommunen har inte sålt dem. Norrtelje Energi har nät i Edsbro men har inte velat ansluta någon. Kvällsbuss bör kommunen kunna ta fram – dessutom har landstinget redan sagt att man kommer vara med i ett försök. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE. I måndags var det dags för långt fullmäktigesammanträde. Tre större frågor på agendan denna gång. 

1. Köp av Tingshuset. Slarvig beredning utan att man vet vad man ska ha huset till. Man verkar inte heller ha gjort någon besiktning eller värdering av fastigheten, utan man tycker att 20,5 miljoner kronor låter som ett bra pris. Dessutom finns en latent skatteskuld i bolaget på 4 miljoner kronor som aldrig redovisats. Återigen så är fastigheten redan kulturminnesmärkt, så oavsett om kommunen köper eller inte så kommer den inte bulldozras ner och ersättas med en bostadsfyrkant i jordnära färg. Som tur var så lyckades vi återremittera detta och fortsättning följer. 

2. Landsbygds- och skärgårdsprogram. Programmet man arbetat med i ett år blev inget program. Det blev en nulägesbeskrivning. Den är i och för sig bra, men med tanke på att man spenderat ett år i tid, hyrt in konsulter, bett privatpersoner och organisationer att ta sig tid att skriva remissvar, så kunde man väntat sig mer. Det finns ingen finansiering, ingen prioritering, ingen tidssättning. Däremot vill man ta fram massvis med råd, riktlinjer och policyer. Nitton stycken totalt. 

Däremot vill den styrande minoriteten ge sig själva ett eget mandat att ta fram en kommande handlingsplan – maktfullkomligt och helt oacceptabelt. Speciellt när Socialdemokraterna bröt mot kommunallagen och blandade sig i motiveringar till återremissen. Nu räknar jag med att de rättar till detta, tar våra synpunkter i beaktande och faktiskt tar fram en handlingsplan som kommunfullmäktige får ta ställning till. 

3. Miljö- och klimatprogram. Ansatsen är bra i detta, men man hamnar lite fel. Både vad gäller omfattning och innehåll. Dels så är ambitionerna enbart satta till kommunens egen verksamhet – den primära insatsen för företag och privatpersoner i kommunen är att länka till energirådgivningens hemsida. Dels så saknas struktur och mätbara mål för arbetet. I vissa fall så är man dessutom väldigt detaljerad i vilka tekniska lösningar som ska användas, t.ex. att hälften av kommunala fastigheter ska byggas i trä, oavsett vad de ska användas till. Man envisas dessutom med att fortsätta sponsringen av LO och Svenska kyrkan genom att ansöka om medlemskap som Fair Trade-kommun. 

Vi skrev fram en rad ändrings- och tilläggsförslag, som också fick stöd av Liberalerna. Tyvärr inte av någon annan. Däremot ser vi fram mot ett borgerligt styre efter valet där vi också kan uppdatera Miljö- och klimatprogrammet så att det blir verkningsfullt på riktigt. 

Som vanligt är det bara att höra av er med kommentarer eller inspel. 

Allt gott, 

Bino 

bino.drummond@moderaterna.se 

0738-527068