Info från gruppledaren

AKTUELL POLITIK. 

FÖRSLAG FÖR MINSKAT REGELKRÅNGEL. Det är minst sagt bekymmersamt att Norrtälje kommun har sjunkit som en sten i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. Bryter man ner siffrorna ser vi att företagen anser att kommunen blir allt sämre och sämre på tillämpning av lagar och regler. Samtidigt som vi har en massa lagar beslutade av riksdagen att förhålla oss till så har man också tagit fram drösvis med egna policyer under de senaste åren. 

Sammantaget ökar regelbördan och regelkrånglet. Det hämmar företagande och är försenande, fördyrande och försvårande. För att minska allt detta vill vi tillsätta en regelförenklingskommission. Det kanske låter tråkigt, men uppgiften är desto viktigare. Genom att ta med företrädare för näringslivet, civilsamhället och invånarna vill se över kommunens tillämpning av regler och de policyer vi själv tagit fram. Målet är så klart att slopa onödigt krångel, förenkla det som är onödigt knepigt och förtydliga det som är luddigt. 

UNDERMÅLIGA INVESTERINGSUNDERLAG. Nästa vecka är det även dags för kommunstyrelse igen. I korthet kan man väl säga att reformtempot är lågt men investeringsviljan hög. Tyvärr fortsätter man göra investeringar utan ordentliga underlag. Denna gång vill man bygga hyresrätter på Campus Roslagen, men man har ingen driftskalkyl för bostäderna. Amatörmässigt och hopplöst att fatta beslut på. 

OTILLRÄCKLIGA TRYGGHETSSATSNINGAR. Man vill även genomföra en satsning på trygghetsvärdar. Det är i grund och botten bra. Otryggheten ökar i samhället och polisen har inte tillräckliga resurser. Men samtidigt är det alldeles för lite och alldeles för sent. Vi motionerade på förra kommunfullmäktige om ett trygghetspaket. Ska vi på riktigt möta upp den otrygghet som finns måste vi också vidta åtgärder som kan lösa problemen. Därför vill vi också se att kommunen anlitar väktare eller ordningsvakter för att kunna patrullera osäkra områden, att vi ansöker om att få sätta upp övervakningskameror på våra pendlarparkeringar. Man borde även inkludera civilsamhället genom att stödja en så kallad grannstödsbil som i samarbete kan samla frivilligkrafter för att köra runt och patrullera i bostadsområden. Jag har dock inga stora förhoppningar om att den styrande minoriteten kommer bifalla våra yrkanden på kommunstyrelsen. 

Som vanligt är det bara att höra av er med kommentarer eller inspel. 

Allt gott, 

Bino 

bino.drummond@moderaterna.se 

0738-527068