Info från gruppledaren

AKTUELL POLITIK. Det märks att det börjar närma sig valet. Nu måste den styrande minoriteten se till att köra igenom alla beslut i kommunfullmäktige innan detta styre förhoppningsvis förpassas till historien. Tyvärr så betyder det att kvaliteten är bristfällig. Tre exempel nedan: 

Köp av Tingshuset 

Ulrika Falk vill lägga ut 20,5 miljoner kronor på att köpa ett hus hon inte verkar ha någon aning om vad det ska användas till. Självklart har tingshuset ett kulturhistoriskt värde – det är därför den är märkt med vad som kallas ”lilla q” – det som tidigare kallades för k-märkt. Märkningen betyder att fastighetens utseende inte får ändras. Marken är dessutom planlagd för allmänna ändamål, så det blir inte bostäder eller liknande där. Man har tidigare sagt att man kanske ska flytta kulturskolan till tingshuset för att bygga en ny förskola i kulturskolan. Det verkar vara en mycket konstig flyttcirkus. Jag ser inget behov av att flytta Kulturskolan, tvärtom. Tyvärr verkar man tycka att det är viktigt att spendera 20,5 miljoner kronor av skattemedel för något som redan är uppnått – bevarande av fastighetens kulturhistoriska värden.

Klimat- och miljöprogram 

När man har haft nästan en hel mandatperiod på sig så kunde man förvänta sig något betydligt mer konkret. Det blir nästa lite löjeväckande när minoritetsstyret å ena sidan påpekar att programmet främst är riktat mot kommunens egna verksamhet, men man struntar fullständigt i att försöka skapa någon systematik eller struktur utan skjuter hejvilt från höften. Å andra sidan så känns det lite futtigt att det bästa dom kan komma på för att hjälpa människor och företag att göra rätt är att lyfta fram en länk till energirådgivningen.

Vi hade istället velat se en ambitiös miljöcertifiering av kommunen där man ställer upp tydliga och mätbara mål som sedan följs upp. Om man tänker till så blir det ganska enkelt.

Översiktsplanen för Rimbo 

Jättebra att man nu vill ta fram en ny översiktsplan för Rimbo. Med den nya vägen och ett växande Arlanda är det viktigt att Rimbo får utvecklas och att man har en strategi för det. Planen kommer vara färdig om ca. 2 år. Men samtidigt finns ett stort intresse av att utveckla från det lokala näringslivet redan idag. Därför påpekade vi att det arbetet inte får stanna av. Tyvärr kommer det dock signaler om att man redan dagen efter att man fattade beslutet om en ny fördjupad översiktsplan stötte på problem – man vill pausa utvecklingen igen.

Med det synsättet – att det är kommunens interna arbete som ska gå först – kommer vi aldrig att skapa ett bättre företagsklimat.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar kring något!

Allt gott,

Bino

bino.drummond@moderaterna.se

0738-527068