Info från gruppledaren

AKTUELL POLITIK.

Dags för årets första kommunfullmäktige på måndag. Investering i badhus och förskola i Hallstavik är de största ärendena. I grund och botten är det bra att man gör något åt det nuvarande badhuset. Badhuset byggdes runt andra världskrigets utbrott, så det har onekligen tjänat Hallstavik väl. Däremot är det bekymmersamt att den styrande minoriteten i sin investering mörkar kostnader – te.x flytten av den tilltänkta folkhälsoparken som kostar 1,2 miljoner kronor – och inte kan berätta vad man vill göra med det gamla badhuset när det nya är klart.

Svaret är att det är olika ärenden. Det mest paradoxala är att i nästa ärende – byggandet av en ny förskola i Hallstavik – lyckas man precis med det. Att åtminstone budgetera för alla kostnader, inklusive rivning av befintlig förskola. Återigen verkar minoriteten inte ha koll på investeringar eller ha respekt för invånarnas skattemedel.

Med få ärenden på dagordningen blir det mer intressant att se vad vi vill med kommunen. Vi gör en rivstart på valåret genom att lämna in sju motioner på kommande fullmäktige.

#1 Med en ökad otrygghet i samhället måste kommunen och gå in och ta sitt ansvar. I brist på polisiära resurser vill vi därför att kommunen inför kommunala ordningsvakter som kan patrullera otrygga platser i våra tätorter. Det måste också kombineras med utökad kameraövervakning där så behövs, inte minst våra pendlarparkeringar.

#2 Socialdemokraterna var snabba på att minimera det fria skolvalet efter valet. Idag placeras därför alla elever i en kommunal skola. Vi vill istället se ett större engagemang från föräldrar och elever när det ska väljas skola och föreslår därför att man inför ett obligatoriskt skolval, där alla skolor ingår. Svårt att se att Olle Jansson skulle vara bättre på att välja skola för mina barn än jag.

#3 Stipendier till duktiga elever. Det ska alltid löna sig att studera och visa resultat. Såväl i arbetslivet som i skolan. Därför vill se till att också uppmuntra goda studieprestationer genom att ge ut stipendier till den två eleverna med bäst resultat på varje skola, oavsett om det är en friskola eller kommunal skola. Ett bra sätt att visa att kunskap uppmuntras.

#4 Avveckla Campus Roslagen. Det finns idag inga riktiga skäl att ha kvar Campus Roslagen som enskilt bolag. Roslagsbostäder kan mycket väl ta över lägenhetsuthyrningen och Utbildningsnämnden de delar som hanterar utbildning. Idag sitter vi bara och betala för extra administration, samtidigt som Campus vill utvidga sitt eget uppdrag och bli ett helt vanligt hyresbolag utan särskilt fokus på studenter.

#5 Ta fram en investeringsbudget. Borde vara en självklarhet att man vet hur mycket man har råd med och vad man vill investera i. Det är det inte för Socialdemokrater med sina händer djupt ner i skattebetalarnas fickor. Skamligt säger vi och anser att en investeringsbudget ska vara ett krav redan från 2019.

#6 Integration och motprestation. Vi står inför en stor integrationsutmaning de kommande åren. En förutsättning för god integration är så klart att man lär sig såväl språket som får in en fot på arbetsmarknaden. Därför är det också viktigt att ha tydliga krav för de 2017-02-16 Info från gruppledare #4

integrationsinsatser som görs – inte minst att man faktiskt deltar i språkträning och sysselsättning för att få bidrag. Borde egentligen vara en självklarhet, men är det inte idag.

#7 Inför kultur- och fritidspeng. Varför skulle kultur- och fritidsnämndens politiker vara bättre på att veta vilka aktiviteter barn och ungdomar vill ta del av? Därför vill se att man inför en kultur- och fritidscheck, så vi kan stimulera till t.ex. mer läsning och rörelse på ungdomarnas egna villkor.