Gruppledare

Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande

Mail: bino.drummond@moderaterna.se

Telefon: 0738527068

Staffan Tjörnhammar, vice gruppledare

Mail: staffan.tjornhammar@moderaterna.se

Telefon: 0707616151

Allmänna förfrågningar

John Granqvist, politisk sekreterare

Mail: john.granqvist@moderaterna.se

Telefon: 0700867554

Föreningar

Kretsstyrelsen

Ann Lewerentz, ordförande

Mail: ann.lewerentx@norrtaljemoderat.se

Telefon: 0722373794

Jörgen Jansson, vice ordförande

Mail: jorgenj16@gmail.com

Norrtäljemoderaterna

Linda Hiort af Ornäs, ordförande

Mail: norrtalje.moderaterna@outlook.com

Telefon: 0702446422

Häverö-Väddömodereaterna

Annette Tagesson, ordförande

Mail: annette.tagesson@havero-vaddomoderaterna.se 

Telefon: 0736802088

Rimbomoderaterna

Staffan Tjörnhammar, ordförande

Mail: staffan.tjornhammar@moderaterna.se

Telefon: 0707616151

Blidömoderaterna

Marie Egelin, ordförande

Mail: marie.egelin@live.se

Telefon: 0736508051

MUF Roslagen

Albin Viktorsson, ordförande

Mail: albin@viktorsson.eu

Telefon: 0725898951