Vår ideologi bygger på både konservativa och liberala idéer. Det som utmärker Moderaternas idétradition är att, utgående från tidigare erfarenheter, anamma det nya och ha tilltro till en bättre framtid. Vi har närvaro i människors vardag, lyssnar och är beredda att kompromissa för att nå resultat. Politiken ska tillhandahålla goda villkor, som möjliggör för människor att utvecklas till allt de kan och vill vara, och se till att framstegen kommer hela Norrtälje kommun till del.

Senaste nyheter

Visa alla nyheter